Izbor poslodavca godine za lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2014

Svečana dodjela nagrada u okviru kampanje “Poslodavac godine za lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2014”, održana je u restoranu “Integra” u Banjoj Luci 11. decembra. Svečanost je održana povodom Međunarodnog dana lica sa invaliditetom i Međunarodnog dana ljudskih prava, u organizaciji Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Republike Srpske i oboljelih od distrofije i srodnih bolesti, u saradnji sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED).

Cilj ove kampanje je podizanje svijesti poslodavaca i cjelokupne javnosti o mogućnostima i sposobnostima lica sa invaliditetom da ravnopravno učestvuju na tržištu rada. Promocijom pozitivnih primjera zapošljavanja želi se podstaći proces izjednačavanja mogućnosti lica sa invaliditetom pri zapošljavanju, te ravnopravno i što kvalitetnije učestvovanje na otvorenom tržištu rada. Primjeri poslodavaca koji zapošljavaju lica sa invaliditetom bi trebali podstaknuti ostale poslodavce da promijene stavove i sagledaju sposobnosti lica sa invaliditetom, te im pruže priliku za posao.

Share