Održan regionalni sastanak partnera na projektu ,,Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom (BIDF)”

Regionalni sastanak partnera na projektu ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti (BIDF), održan je 17. januara 2015. godine u Beogradu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za Samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CSŽ), Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Koordinacionog odbora organizacija osoba sa invaliditetom Republike Srpske, Informativnog centra za osobe sa invaliditetom (LOTOS), i ACED-a.

Cilj sastanka je bio da se pobliže definišu projektne aktivnosti 3. godine implementacije projekta i pronalaženje konsenzusa u pogledu odgovornosti i obaveza projektnih partnera u obezbjeđivanju izvora sredstava za doprinos na projektu. Učesnici su se složili u definisanju ovih ciljeva i sastanak je zatvoren uz zaključak koji se odnosi na izradu dokumenta ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva sa UNCRPD“ a koji će osobe sa invaliditetom u tri projektne zemlje (BIH, Srbija, Crna Gora) dovesti u povoljniji položaj.

[button id=”” style=”filled” class=”” align=”” link=”http://aced.ba/site/projekti-2/29-205-uspostavljanje-balkanske-nezavisne-mreze-organizacija-lica-sa-invaliditetom/” linkTarget=”_self”bgColor=”accent1” hover_color=”accent2” font=”15” icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]Opširnije o projektu [/button]

Share