Snimljen dokumentarni film o nastanku i aktivnostima mreže savjeta/vijeća učenika u BiH

U okviru Programa razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BIH, koji je pokrenut 2002. godine od strane OKC-a i ACED-a pod motom: ,,Lideri u školi lideri u budućnosti“, snimljen je dokumentarni film o nastanku i aktivnostima mreže savjeta/vijeća učenika u BiH.

Ovaj program omogućava srednjoškolcima da se aktivno uključe u procese donošenja odluka i samim tim razvija nove generacije aktivnih gradjana. Počeo je osnivanjem savjeta/vijeća učenika u srednjim školama u BIH edukacijom vršnjačkih edukatora za razvoj savjeta/vijeća učenika, edukacijom profesora, zagovaranjem za zakonsko regulisanje učeničkih predstavničkih tijela, podržavanjem volonterskih akcija savjeta/vijeća učenika.

Mreža savjeta/vijeća učenika BIH je jedinstveno tijelo srednjoškolaca koje ima ulogu da zastupa i promoviše interese srednjoškolaca, štiti i promoviše prava ali i obaveze srednjoškolaca u BiH.Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, NED-a (National endowment for democracy) i BTD-a (Balkan trust for democracy)

Dokumentarni film možete da pogledate na linku

www.youtube.com/watch

Share