ACED u partnerstvu sa UG ,,Svjetionik” iz Prijedora organizuje Preduzetničku akademiju

ACED u partnerstvu sa UG ,,Svjetionik” iz Prijedora organizuje Preduzetničku akademiju – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj #componentDiv { VISIBILITY: hidden } @import “templates/default.css”;

U okviru projekta „Promocija socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja”, kojeg implementiraju Udruženje građana „Svjetionik“ iz Prijedora i ACED-a, u partnerstvu sa obrazovnim institucijama i ostalim partnerima, održaće se Preduzetnička akademija.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije iz programa EIDHR.

Preduzetnička akademija namjenjena je učenicima i studentima završnih godina, sa preduzetničkim ambicijama i sklonostima kvalitetnim poslovnim idejama, kao i preduzetnicima početnicima. Akademija će biti održana u Banja Luci (Banja Luka College), u Prijedoru (Viša škola za ekonomiju i informatiku) i u Velikoj Kladuši (Gimnazija) u toku marta i aprila 2015. godine. Svaki ciklus Akademije za svaku od prethodno pobrojanih lokacija uključiće 20 polaznika (ukupno 60 polaznika za sve tri lokacije).

Preduzetnička akademija će biti organizovana kroz 7 praktično orijentisanih modula. Svaki modul će se realizovati u dva dana u toku jedne sedmice  (2 puta po 4 časa), u poslijepodnevim terminima. Teme modula uključuju:

  1. Od ideje do registracije biznisa
  2. Komunikacija
  3. Kako ovladati i dominirati tržištem
  4. Strategijski menadžment
  5. Upravljanje sistemom kvaliteta
  6. Finansije za neekonomiste
  7. Pisanje poslovnih planova

Predavači će biti iskusni praktičari sa dugogodišnjim iskustvom u preduzetništvu i pružanju konsultantskih usluga preduzećima.

Polaznicima će biti dodijeljenji sertifikati o pohađanju akademije, a najuspješniji  mogu da očekuju i podršku pri realizaciji svojih preduzetničkih ideja.

Polaznici će se odabrati putem javnog poziva, a kriterijumi za izbor uključuju interes za bavljenje preduzetništvom i kvalitet poslovne ideje.
Svi zainteresovani polazici, studenti, učenici i početni preduzetnici, treba da popune prijavni obrazac (koji se nalazi u prilogu) i da ga pošalju na: svjetion@teol.net ili info@nvo-svjetionik.org, najkasnije do 28.02.2015. godine. Komisija za izbor kandidata procjeniće popunjene prijave i obaviti dodatne razgovore sa najbolje ocjenjenim kandidatima.

Share