Sastanak predstavnika mreVUK-a Kantona Sarajevo

Trodnevni trening seminar za predsjednike vijeća učenika srednjih škola kantona Sarajevo, održan je u periodu od 19. do 21. januara 2015. godine u Sarajevu. Trening je učesnicima omogućio da unaprijede svoja znanja i vještine iz sljedećih oblasti: liderstvo, komunikacija u timu, motivacija učenika za aktivno učešće u vijeću učenika, odgovornost izabranih predstavnika, definisanje strukture mreže, razvoj plana akcije i razvoj kampanje javnog zagovaranja.
Glavne teme treninga su bile uspostavljanje bolje saradnje sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kao i osmišljavanje završne kampanje Mreže savjeta/ vijeća ućenika BiH pod nazivom ,,Ostati ili otići?“ koja će se održati u maju 2015. godine u Sarajevu.Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, NED-a (National endowment for democracy) i BTD-a (Balkan trust for democracy)

Share