Sastanak predstavnika mRESURS-a dobojske regije

U cilju jačanja liderskih kapaciteta za zastupanje i zagovaranje, u Modriči je od 11. do 13. februara 2015. godine organizovan trening za predstavnike mRESURS-a dobojske regije. Tokom treninga izvršena je analiza rada Savjeta učenika srednjih škola dobojske regije u protekloj školskoj godini te analiza rada same mreže. Osmišljene su aktivnosti koje će se ralizovati do kraja školske godine, kao i aktivnosti u okviru kampanje mreSVUBIH-a, pod nazivom ,,Bumerang“ i ,,Stvarajmo mostove rušimo zidove“.Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, NED-a (National endowment for democracy) i BTD-a (Balkan trust for democracy)

Share