Trening za predstavnike mreVUK-a Zeničko-dobojskog i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Trening za 36 predstavnika mreVUK-a Zeničko-dobojskog i Bosansko-podrinjskog kantona, održan je u periodu od 13. do 15. februara 2015. u Zenici. Predstavnici vijeća učenika diskutovali su o problemima sa kojima se susreću i razmjenili iskustva o načinima za njihovo rješavanje.
Kreiran je i plan aktivnosti do kraja školske 2014/15. godine , a neke od aktivnosti su: Razmjena učenika, Reci NE birou, Career day.Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, NED-a (National endowment for democracy) i BTD-a (Balkan trust for democracy)

Share