Održani treninzi u Neumu sa ciljem jačanja kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti

U sklopu projekta ,,Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti” održani su treninzi za jačanje kapaciteta članica Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti.
Nakon prikupljenih informacija putem base-line istraživanja o potrebama razvoja OOSI-članica nacionalnih BIDF mreža, ACED je u koordinaciji sa partnerima i stručnim trenerima definisao programe obuke i metodologiju obuke za predstavnike/ce članica BIDF mreže u BIH, imajući u vidu kapacitete i nivo razumijevanja potencijalnih učesnika treninga.
Prvi krug osnovnih obuka za predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom-članica BIDF Mreže u BIH, održan je u periodu 01.-02.06.2015. u hotelu Sunce u Neumu, na teme 1) Strateško planiranje i 2) Pisanje prijedloga projekta.

Share