Banjalučki klub čitalaca Carpe Librum vas poziva na kreativnu analizu Heseovog romana “Stepski vuk”

Banjalučki klub čitalaca Carpe Librum vas poziva na kreativnu analizu Heseovog romana “Stepski vuk” kroz radionice kreativnog pisanja i crtanja.
Glavni cilj projekta Carpe Librum je građenje kulture čitanja literature kroz inovativan pristup književnosti.

Analiziranjem romana Stepski vuk (Hermann Hesse) i razmjenom individualnih iskustava čitalaca utičemo na jačanje samopouzdanja mladih polaznika, te istovremeno praktikujemo otvorenost za druge percepcije. Mogućnost kontaka sa iskusnijim umjetnicima otvara mlađim osobama nove horizonte za kreativno djelovanje. Učesnici će kroz projekat biti motivisani da budu kreativni i da aktivno učestvuju u društvenim procesima.

Koncept Butik riječi, autora Nataše Kuzmanović i likovnog umjetnika Josipa Mićkovića, zasniva se na interdisciplinarnoj umjetničkoj praksi, negdje između usmene i pismene literature. Butik riječi prepoznaje neodvojivost riječi i slike i zamagljuje granice, na prvi pogled na nemogućim mjestima. Oblik književnog pisanja i usmenog izlaganja miješa se sa likovnom umjetnošču i grafitima. Govorne slike i vizuelne riječi koegzistiraju i razmnožavaju se dok ne nastane jedno sasvim novo estetsko more osjećaja.

Butik riječi će se održavati u parku Mladen Stojanović od 24. do 28. avgusta.

Možete se prijaviti do 15. avgusta putem i-mejla
c.punz@aced.org.ba

Share