Održan regionalni sastanak BIDF mreže u Beogradu

U sklopu projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti”, 10. avgusta u Beogradu, održan je regionalni sastanak predstavnika organizacija osnivača BIDF mreže.
Teme o kojima se diskutovalo na ovom sastanku su se odnosile na tekuća pitanja poput aktivnosti nastavka BIDF projekta.

Razgovaralo se i o formalizaciji BIDF mreže, odnosno o registraciji i uspostavljanju organizacione strukture BIDF mreže. Definisani su koraci za formalizaciju, kao i osnovna struktura, a dogovoreno je i da će sjedište BIDF mreže biti u Banjaluci.
Jedna od tema sastanka je bio i plan aktivnosti za sljedeću godinu.

Dogovoreno je da plan aktivnosti sadrži:
1. izgradnju kapaciteta rukovodstva Mreže kroz razmjenu iskustava sa drugim organizacijama; povezivanje sa tim organizacijama i dr.
2. širenje informacija putem Biltena, website-a, Newletter-a, i dr.
3. Dalje razvijanje kapaciteta članica BIDF Mreže.

Share