U Trebinju održani treninzi za trenere mreSVUBIH-a

U sklopu projekta ,,Promovisanje učešća učenika u demokratskim promjenama”, koji je finansiran od strane EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava), odjeljenjem Evropske unije, i NED-a (National endownment for democracy), a koji ACED realizuje sa projektnim partnerom OKC – Omladinskim komunikativnim centrom, organizovan je trening za trenere mreSVUBIH-a.Napredni i trening za nove trenere mreSVUBIH-a (Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine) održani su u periodu od 24 – 29.avgusta.2015. godine u Trebinju

Na prethodnom treningu koji je održan u junu ove godine u Srebreniku, trenerski tim je definisao teme koje će se obrađivati na ovom treningu, a to su: dinamika grupe, kreativnost, rad u paru i nove metode i način rada.

Kao jedan od zadataka, svi treneri su trebali da osmisle novu metodu rada sa srednjoškolcima koja se do sada nije primjenjivala. Svi članovi su prezentovali svoje metode, te ih primjenili u radu sa grupom kako bi se steklo potrebno iskustvo za primjenu novih metoda. Također se diskutovalo o prednostima novih načina rada, njihovoj mogućoj primjeni i usklađenosti sa potrebama srednjoškolske populacije. Razvojni tim je predstavio svoje ideje i plan rada za narednu školsku godinu, te istakao važnost stalnog napredovanja i unošenja noviteta u program.

Share