Održan prekogranični sastanak nacionalnih koordinatora BIDF mreže

U sklopu projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti”, koji finansira EU, održan je prekogranični sastanak nacinalnih koordinatora BIDF Mreže u Kozarskoj Dubici 29.08.2015.
Prisutni su bili koordinatori iz svih zemalja članica BIDF mreže (BIH,SRB, CG, BJRMKD).
Koordinatori su na ovom sastanku razgovarali o temama vezanim za formalnu registraciju Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti, a održana je i osnivačka skupština mreže.  Tom prilikom donosena je odluka o osnivanju BIDF Mreže, izabrani su predsjednik, članovi Skupštine, te članovi Upravnog i Nadzornog odbora, a registracija Mreže će se obaviti u Osnovnom sudu u Banjoj Luci.

Projektni partneri su razgovarali i o održavanju regionalne konferencije i još jednog prekograničnog sastanka koordinatora u sklopu planiranih projektnih aktivnosti. Dogovoreno je  da se sljedeća dva regionalna sastanka održe, po jedan, u Crnoj Gori i BJR Makedoniji.
Jedna od tačaka dnevnog reda o kojoj se razgovaralo je i visibility-u BIDF mreže.  Učesnicima su predstavljene realizovane aktivnosti na polju PR i visibility-a mreže (logo, bilten i web sajt mreže), a dogovoreno je da se izrade prateći i promo dokumenti za potrebe visibility-a mreže (memorandumi, saopštenja, priprema za banner,poster i leaflet).

Share