Održan trening za predstavnike mreVUK-a Kantona Sarajevo

Trodnevni trening  za 34 predsjednika vijeća učenika srednjih škola Kantona Sarajevo, održan je u periodu 8-9. oktobra 2015. godine u Sarajevu. Trening je učesnicima omogućio da unaprijede svoja znanja i vještine iz sljedećih oblasti: liderstvo, komunikacija u timu, motivacija učenika za aktivno učešće u radu vijeća, odgovornost izabranih predstavnika, definisanje strukture mreže, razvoj plana akcije i razvoj kampanje javnog zagovaranja.

Odabrano je novo rukovodstvo i napravljen plan aktivnosti za tekuću školsku godinu. Prilikom planiranja aktivnosti naglasak je stavljen na razvoj volonterizma, načinima uključivanja mladih ljudi i motivisanju da volontiraju, a u cilju ostvarivanja tih ciljeva isplanirana je i aktivnost „Sedmica volonterizma“.
Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, i NED-a (National endowment for democracy)

Share