Održan trening u okviru projekta ,,Izučavanjem istorije do pomirenja” za predstavnike Mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona

U periodu od 11. do 13. februara 2016. godine u Bihaću održan je trening za predstavnike Mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona, a u okviru projekta,,Proučavanjem istorije do pomirenja“. Na treningu su prisustvovali predsjednici vijeća učenika 20 srednjih škola. Prvog dana razgovaralo se o problemima srednjoškolaca na nivou kantona, te su detektovani sljedeći problemi: maloljetnička delikvencija, nezainteresiranost profesora za rad vijeća učenika. Srednjoškolci su vrijedno radili na pronalaženju riješenja za navedene probleme.

Srednjoškolci Unsko – sanskog kantona su imali priliku da učestvuju u radionici pod nazivom „Proučavanjem istorije do pomirenja“. Radionica je pobudila veliko interesovanje srednjoškolaca, koji su imali priliku da se kroz svojevrsno druženje upoznaju sa istorijom Bosne i Hercegovine, posebno sa istorijskim dešavanjima iz 1914. godine.

Cilj same radionice je razgovarati sa srednjoškolcima o dešavanjima u Sarajevu 1914. godine, te su svi učesnici radionice imali priliku da pogledaju dokumentarni film koji govori upravo o tim dešavanju, a nakon toga su razgovarali o samom filmu.

Treći dan održana je evaulacija treninga i diskusija o budućim aktivnostima mreže.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije.

Share