Održan 1. sastanak multidisciplinarne mreže za podršku svjedocima/žrtvama u regiji Doboj

U sklopu projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“  koji finansira Evropska unija, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka, organizovala je prvi sastanak multidisciplinarne mreže za podršku svjedocima /žrtvama u regiji Doboj.Ovaj projekat realizuju 4 nevladine organizacije: UG ,,Vive žene“ –  Tuzla, UG ,,Medica“ – Zenica, Fondacija ,,Udružene žene“ – Banja Luka i Agencija za saradnju,edukaciju i reazvoj – Banja Luka.
Ovaj sastanak je održan 16.02.2016. godine u hotelu Integra, u Doboju.

Sastanak je organizovan u cilju izrade Protokola o saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima/kinjama u slučajevima krivičnih djela u regiji Doboj. Prisutne članice mreže (predstavnici javnih institucija i nevladinog sektora) su u konstruktivnom dijalogu definisale ciljeve Protokola, kao i principe rada i međusobne saradnje unutar mreže za podršku svjedocima/žrtvama u regiji Doboj.
Podsjećanja radi, na konsultativnom sastanku održanom 22.10. 2015. godine, takođe u Doboju,  potpisan  je Sporazum o saradnji između predstavnika institucija, nevladinog sektora i projektnih partnera i tako formirana multidisciplinarna mreža za podršku svjedocima/žrtvama u regiji Doboj.

Share