U Doboju potpisan Protokol o saradnji institucija i NVO u pružanju podrške svjedocima/žrtvama

U četvrtak 16. juna, u okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi svjedocima/žrtvama kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“, u Doboju je potpisan ,,Protokol o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima/kinjama u slučajevima krivičnih djela na području nadležnosti Okružnog suda u Doboju“. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a realizuju Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka, Vive Žene – Tuzla, Medica – Zenica i Fondacija Udružene žene – Banja Luka.
Činom potpisivanja i znanično je uspostavljena Mreža podrške žrtvama/svjedocima/kinjama u slučajevima krivičnih djela na području nadležnosti Okružnog suda u Doboju.
Ova mreža je stvorena u cilju pružanja brže i efikasnije multidisciplinarne podrške, i gdje je to izvodljivo, zbrinjavanja žrtava/svjedoka/svjedokinja prije, za vrijeme i nakon suđenja. Uspostavljanjem ove mreže stiču se uslovi za adekvatno i pravovremeno pružanje pomoći svjedocima/žrtvama u predmetima svih krivičnih djela.

Potpisnici ovog protokola su: Okružni sud – Doboj, Okružno tužilaštvo – Doboj, JU Centri za socijalni rad – Doboj, Petrovo, Pelagićevo, Vukosavlje, Brod, Derventa, Šamac, Služba za socijalnu i dječiju zaštitu – Donji Žabar, Centri za mentalno zdravlje – Doboj, Modriča, Šamac, JZU Dom zdravlja ,,Sveti Sava“ – Teslić, Udruženje građana ,,Budućnost“ – Modriča,  te projektni tim.
Novoformirana mreža podrške svjedocima/žrtvama u Doboju se usaglasila, da će mrežom koordinisati UG ,,Budućnost“, obzirom na značaj ove organizacije i njihovo dugogodišnje iskustvo u zaštiti ljudskih prava, naročito prava žena.

Share