Održan supervizijski susret Mreže za podršku svjedocima – Doboj

U sklopu projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH” koji finansira EU, u Doboju je 13. septembra održan supervizijski susret Mreže za podršku svjedocima na području nadležnosti OS u Doboju.
Supervizija je odrzana u skladu sa planom aktivnosti projekta nakon realizacije I modula edukacija za profesionalce.  Cilj supervizije je evaluacija, razmjena iskustava, te unapredjivanje znanja nakon odrzanog prvog modula edukacija.

Takodje, ucesnicima je najavljen I drugi modul edukacije ,,Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama“ koji ce se održati u periodu od od 1. do 3 novembra 2016 godine.

Cilj pomenute edukacije je da profesionalci koji rade u pravosudnim institucijama, institucijama mentalnog zdravlja, socijalnog rada i nevladinih organizacija, a koji dolaze u kontakt sa potencijalnim svjedocima i žrtvama dobiju osnovna znanja o empatiji, traumi i svjedočenju, traumatskom pamćenju, potrebama svjedoka nakon svjedočenja, razmijene iskustva i osnaže profesionalne kapacitete.

Share