Održan drugi modul edukacije za Mrežu podrške svjedocima na području OS Trebinje

Drugi modul edukacije za profesionalce na temu „Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama“ za imenovane članove Institucionalne mreže za podršku svjedocima/žrtvama na području nadležnosti Okružnog suda Trebinje, održan je od 05. do 07.  oktobra u Neumu. Pomenutoj edukaciji prisustvovali su profesionalci koji rade u pravosudnim institucijama, institucijama mentalnog zdravlja, socijalnog rada, a koji dolaze u kontakt sa potencijalnim svjedocima i žrtvama sa ciljem da dobiju osnovna znanja o traumi, žalovanju, potrebama pripreme svjedoka za svjedočenje, razmijene iskustava i osnaže profesionalne kapacitete.

Na drugom u nizu od ukupno tri modula edukacije, namijenjene za imenovane predstavnike multidisciplinarnih timova/mreža za podršku žrtvama/svjedocima, obrađivale su se teme: 1) Empatija, 2) Trauma i svjedočenje, 3) Sekvencionalna traumatizacija i svjedočenje, 4) Traumatsko pamćenje i 5) Specifičnosti traume silovanja i pamćenje.

Edukaciju su vodile trenerice Fondacije ,,Udružene žene” i UG ,,Vive žene” iz Tuzle.
Edukacije se organizuju u okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“  koji uz podršku Evropske unije provode ,,Vive Žene“ Tuzla, u partnerstvu sa,,Medica“ Zenica, Fondacijom ,,Udružene žene“ Banja Luka i Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ Banja Luka.

Share