Mreža vijeća učenika USK se sastala u Bihaću

Mreža vijeća učenika USK-a (mreVUK USK)  je u hotelu „Park“ u Bihaću održala trodnevni trening za predsjednike vijeća učenika čiji je cilj bio povezivanje,razmjena ideja, diskusija o problemima koji su zajednički srednjoškolcima kantona, te razmjena iskustava dobre prakse u radu vijeća učenika  sa prostora USK-a.

Učesnici su imali priliku da se druže i razgovaraju sa poslanikom u Skupštini USK-a Kenanom Keserovićem. Glavna tema razgovora je bio obrazovni sistem, odnosno njegove loše strane i kako ga unaprijediti. Također, srednjoškolci su imali mnogo pitanja o radu Skupštine, te kako se oni mogu uključiti u proces donošenja odluka na nivou kantona. Nakon održanog sastanka, predsjednik mreVUK-a USK-a Kenan Kečanović je rekao da je jako bitno za mrežu da se upozna sa radom Skupštine, te da srednjoškolci saznaju na koji način mogu uestvovati u procesu donošenja odluka na nivou kantona.

Share