Bilten BIDF mreže br.8

U poslednjem izdanju Biltena BIDF mreže za 2016. godinu možete pročitati:

Okrugli sto na temu ,,Iskustva primjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji u RS
Izazovi u ostvarivanju prava na medicinska sredstva
Promocija Priručnika za samostalan život mladih osoba sa invaliditetom ,,Put ka samostalnom životu”
Standardi za obrazovanje socijalnih radnika u Srbiji

i još mnogo infromacija koje se tiču osoba sa invaliditetom.

http://aced.ba/site/wp-content/uploads/2017/01/BILTEN-BIDF-MREZE_Br8.pdf

Share