Održana prva sjednica Upravnog odbora BIDF mreže u 2017. godini

Prva sjednica Upravnog odbora BIDF mreže održana je 1. i 2. februara 2017. Godine u Beogradu, I prisutni su bili  svi članovi upravnog odbora mreže.
Tokom sjednice, koordinator BIDF mreže Zoran Dobraš, predstavio je izvještaj o realizovanim aktivnostima između dvije sjednice, a takođe je usvojen i izvještaj za 2016. Godinu.

Predstavnici Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj ACED, zajedno sa koordinatorom BIDF mreže, predstavili su članovima/cama Upravnog odbora i plan rada mreže za 2017. godinu.

Drugog dana, sjednici su se pridružili, kao gosti, predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom iz regiona: NOOIS Srbija, Caritas Srbija, Caritas Italija, SHVK – KAB Kosovo, EDF Brussels. U ovom dijelu sjednice razgovaralo se o mogućim saradnjama i zajedničkim aktivnostima mreže i pomenutih organizacija.
Projekat finansira Evropska unija.

Share