Prvi modul obuke u okviru aktivnosti “Jačanje kapaciteta NVO/UG” održan u Sarajevu

U Sarajevu je od 21. Do 23. Decembra održan prvi modul edukacije na temu umrežavanja i jačanja kapaciteta nevladinih organizacija i udruženja koje su članice mreža za podršku svjedocima.

Tokom trodnevne edukacije na temu umrežavanja, pored definisanja okvira rada mreže, učesnici su razmijenili iskustva u radu sa svjedocima/preživjelima, njihova mišljenja o mrežama za podršku svjedocima kako na lokalnom tako i na državnom nivou.  Učesnici su se usaglasii da je potrebno formirati, pored entitetskih, i krovnu mrežu na nivou BiH kako bi se povezali svi akteri a podrška bila sveobuhvatna i pravovremena. Tom prilikom definisana je struktura krovne mreže, kao i misija, vizija, te ciljevi krovne mreže.  Dogovoreno je da koordinaciono tijelo krovne mreže za podršku svjedocima/preživjelima čine organizacije UG ,,Vive žene“ Tuzla, ,,Medica“ Zenica, Fondacija ,,Udružene žene“ i Agencija za saradnje, edukaciju i razvoj ACED banja Luka.

Naredni moduli edukacije nevladinih organizacija/udruženja biće održani u 2017. godini

Share