MREVUK USK – Mi smo resurs a ne problem koji treba riješavati

U Bihaću je u periodu od 03-05.03. 2017. Godine održan trening mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona. Kao i svake godine, cilj treninga jeste da se razmijene dosadašnja iskustva i utisci rada Vijeća učenika našeg kantona, diskusije o svakodnevnim problemima srednjoškolaca, akcijama u budućnosti i slično.

Pored obaveznih aktivnosti na treningu, drugi dan treninga je organizovana posjeta Skupštini Unsko-sanskog kantona. Tokom posjete, predstavnici Vijeća učenika svih srednjoškolskih ustanova kantona su naveli potrebe i probleme sa kojima se susreću, te prezentacijom predstavili rad Mreže Komisiji za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Posjeta je bila jako produktivna te je dogovoreno da komisija uputi prijedlog da se mreVUK USK uvrsti na prijedlog budžeta ovog kantona. Takođe, dogovoreno je potpisivanje memoranduma o saradnji i podržavanju između Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i mreVUK-a USK.

Sastanak je zatvorio predsjednik Mreže vijeća učenika USK sa naglaskom na činjenicu da su srednjoškolci resurs koji država treba koristiti, a ne problem koji treba riješiti.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnerstvu sa OKC-om, finansijski je podržan od EU Komisije i NED (National endownment for democracy).

Share