Završni modul edukacije iz psihosocijalnog pristupa u radu sa svjedocima održan za mrežu regije Doboj

Završni modul edukacije iz psihosocijalnog pristupa u radu sa svjedocima/žrtvama održan je u Derventi, za mrežu podrške svjedocima na području nadležnosti okružnog suda u Doboju.
Trening je održan u periodu od 14. do 16. marta 2017. godine, a trening su vodile trenerice UG ,,Medica” Zenica i fondacije ,, Udružene žene” Banja Luka.

Na trećem, u nizu od ukupno tri modula edukacije, namijenjenom za imenovane predstavnike multidisciplinarnih timova/mreža za podršku žrtvama/svjedocima, obrađivale su se teme: 1) Partnerstvo, saradnja i komunikacija između profesionalaca; 2) Funkcionalna mreža institucija i organizacija za podršku svjedocima; 3) Gubitak i žalovanje; 4) Kako osigurati pristup pravdi svjedocima/žrtvama i 5) Procedure i pravilnik rada Mreže.

Share