lX Konferencija MRESVUBIH-a i lll Regionalna konferencija

U Sarajevu na platou ispred SCC-a, 9. maja je održana završna aktivnost kampanje „Želimo znati? Kako u ovoj zemlji ostati!“ koju provodi Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine.
Više od 500 srednjoškolaca promovisalo je pozitivne vrijednosti BiH i željeli su skrenuti pažnju na sebe kao aktivnu populaciju sa tendencijom ka promjenama u državi koje će olakšati odrastanje i školovanje nadolazećih generacija.

U sklopu ovogodišnje kampanje izabrani su: najbolji profesor, najbolja srednja škola i najaktivniji srednjoškolac.
Najbolji profesor, Vedran Zubić, profesor geografiju u Gimnaziji Dobrinja, održao je desetominutnu simulaciju njegovog časa i pokazao prisutnima kako se kroz šalu i malo kreativnosti može objasniti gradivo iz ne tako svima zanimljivog predmeta.
Za najbolju srednju školu izabrana je  Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza i prisutnima se obratio direktor škole poručujući kako je jako važna saradnja između uprave škole i Vijeća učenika. Za najaktivnijeg srednjoškolca izabran je Ahmed Jašarević iz Zenice.

Važno je istaknuti da su zajedno sa srednjoškolcima iz cijele Bosne i Hercegovine sve vrijeme bili i srednjoškolci iz Hrvatske i Srbije. Kao najveći razlog ove saradnje ističu zajedničke probleme koje muče sve zemlje naše regije i da zajedno mogu dosta više uraditi. Kao najveći zajednički problem ističu odlazak mladih iz države. Osim toga srednjoškolci su razmjenjivali primjere dobre prakse kako riješiti neke od najvećih uočenih problema s kojima se srednjoškolci ovog podneblja susreću.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnerstvu sa OKC-om, finansijski je podržan od EU Komisije i NED (National endownment for democracy).

Share