Održan koordinacioni sastanak YEDI projekta

U malom, ali veoma zanimljivom mjestu u BiH, u Živinicama,  od 10. do 12. oktobra održan je pripremni koordinacioni sastanak YEDI projekta. Predstavnici ACED-a i mreSVUBIH-a radili su na definisanju partnerskih odnosa, pravila i procedura rada, izradi detaljnog plana aktivnosti, definisanju odgovornosti i posvećenosti svakom definisanom cilju, očekivanom rezultatu i usaglašavanju metodologije rada, načinu izbora eksperata i spoljnih saradnika; o preprekama i poteškoćama koje nas očekuju i načinima na koji bi smo ih prevazilazili. Definisali smo i redovno ćemo evaluirati i revidirati. I izvještavati šta radi Džedaj u BIH.

Aktivnost je održana u okviru YEDI projekta (Youth Empowerment and Development Initiative/ Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH)  provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) uz podršku Evropske unije.

Share