Trening za predstavnike mreVUK-a Srednjobosanskog kantona

Trening jačanja liderskih kapaciteta predstavnika mreže vijeća učenika Srednjobosanskog kantona (mreVUK SBK ) organizovan je u Bugojnu od 19-21. oktobra 2018. godine. Treningu su prisustvovali predsjednici vijeća učenika  srednjih škola Srednjobosanskog  kantona. Tokom trodnevnog treninga analiziran je rad mreže te rad vijeća učenika u ovom kantonu. Analiza stanja po pitanju uključenosti predstavnika srednjoškolaca u procese donošenje odluka na nivou škola, lokalne zajednice i kantona pokazala je da je neophodno da mreža organizuje aktivnosti koje će unaprijediti značaj vijeća učenika kao predstavničkog tijela na nivou škola i lokalne zajednice te rada mreVUK-a kao predstavničkog tijela srednjoškolaca na nivou kantona. Metodom konsezusa izabrano je rukovodstvo mreže i radni timovi. Poseban akcenat je stavljen na izbor tima za promociju koji će u narednom periodu intenzivno raditi na promovisanju potreba i interesa, kao i rezultata rada srednjoškolaca ovog kantona.

Aktivnost je održana u okviru YEDI projekta (Youth Empowerment and Development Initiative/ Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH)  provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) uz podršku Evropske unije.

Share