“Priče iz Nepričave” u zeničkom Centru za mlade

U petak, 28.08.2020. godine, u prostorijama Centra za mlade u Zenici održana je građanska promišljaonica pod nazivom “Priče iz Nepričave” pod pokroviteljstvom Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH) i Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED). Na promišljaonici se razgovaralo o aktuelnoj problematici povodom virusa COVID19 kao i o obrazovnom sistemu, online nastavi i trenutnom položaju mladih u našoj lokalnoj zajednici. Promišljaonica je bila izuzetno produktivna sa velikim brojem zaključaka.

U budućnosti će biti organizovano još nekoliko promišljaonica na različite teme u skladu sa epidemiološkom situacijom. Promišljaonicu su vodili projekt koordinator i direktorica mreSVUBiH-a Ermin Mandžuka i Majda Hidić.

Tekst priredio: Nevio Bruck

Share