Predsjednici savjeta/vijeća učenika srednjih škola na novom okupljanju u Sarajevu

U Sarajevu će se u periodu od 09.10 do 11.10.2020. godine održati trening za predsjednike savjeta/vijeća učenika srednjih škola u Bosni i Hercegovini.

Trening će se baviti izgradnjom kapaciteta savjeta/vijeća učenika u srednjim školama na području BiH. Planirano je da tokom treninga srednjoškolci obrade niz tema i analiziraju rad savjeta/vijeća učenika u proteklom periodu, dok će svaki predsjednik održati kratku prezentaciju o aktivnostima u svojoj školi kao i o problemima i izazovima s kojima se suočavaju u svojim sredinama.

Srednjoškolci će raspravljati i o slaboj aktivnosti (pasivnosti) učenika u školama, te kako motivisati mlade na veći angažman u svojim savjetima. Bliže se i tradicionalne aktivnosti mreSVUBiH-a o kojima će učesnici također dati svoja mišljenja i ideje te planirati njihovu realizaciju.

Trening se realizuje u okviru projekta “Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih” (YEDI).

Share