“Alijansa za EU integracije”: platforma za učešće civilnog društva u procesu EU integracija BiH

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, obrazovanje i razvoj (ACED)  su nedavno pokrenuli kampanju kako bi angažovali nevladine aktere u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine. Putem svog TACSO projekta, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini će podržati ovu kampanju kojom se podstiču organizacije civilnog društva, preduzetnici, akademska zajednica, mediji, aktivisti, blogeri itd, da aktivno učestvuju u “Alijansi za EU integracije”, zajedničkoj platformi koja će okupiti nevladine aktere kao partnere i koja će nadopunjavati vladine institucije BiH koje su trenutno jedini zvanični učesnik u ovom procesu.

Očekuje se da će se inicijativom kreirati otvoreni i inkluzivni mehanizam za učešće javnosti u procesu reformi vezanih za EU integracije tokom narednih godina (Upitniku Evropske komisije, procesu pregovaranja sa EU), koji će se zasnivati na dobrovoljnosti i stručnosti i fokusirati ne samo na civilno društvo već na sve nadležne učesnike u BiH.

Inicijativa će tokom sljedeća četiri mjeseca ustanoviti učesnike u Alijansi, u okviru procesa koji će biti obilježen završnim događajem u julu 2017. godine.

Pozivamo na učešće sve zainteresovane nevladine organizacije u cilju proširenja obima projekta i povećanja učešća nevladinih aktera putem dodatnih fondova i/ili resursa, koji bi mogli biti dostupni od strane EU ili drugih donatora. Za više detalja, kontaktirajte  TACSO BIH ili CCI i ACED.

Share