U Doboju i Trebinju održane radionice strateškog planiranja za predstavnike nevladinih organizacija

U okviru projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”,  u segmentu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) organizovala je edukativne radionice za osoblje udruženja gradjana/nevladinih organizacija na području u nadležnosti Okružnih sudova u Doboju i Trebinju, na temu – Strateško planiranje.

Radionice su održane u periodu od 31. oktobra do 02.  novembra u Doboju, i od 07. do 09. novembra u Trebinju. Sveukupno u obe regije, edukaciju je uspješno završilo 28 predstavnika nevladinih organizacija iz navedenih regija. Teme koje su obuhvaćene ovom edukacijom su bile: Organizacione vrijednost, osnovni principi SP, misija i vizija organizacije, definisanje pojedinačnih strateških ciljeva, definisanje akcionog plana, kontroling, monitoring i evaluacija.

Share