Jačanje kapaciteta predstavnika Unije studenata Univerziteta u Bihaću

Predstavnici studenata Univerziteta u Bihaću prisustvovali su treningu za jačanje kapaciteta, koji je organizovan u okviru aktivnosti projekta YEDI – Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih, koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine provodi ACED- Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, uz podršku Evropske unije.

Trening sa ciljem jačanja organizacionih kapaciteta Unije studenata Univerziteta u Bihaću održan je 5. jula u Bihaću. Treningu su prisustvovali svi predstavnici članica Unije studenata Univerziteta u Bihaću (Ekonomski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Pravni fakultet, Biotehnički fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet i Islamsko-pedagoški fakultet).

Tokom treninga predstavnici studentskih organizacija analizirali su rad studentskih organizacija te izdvojili probleme s kojima se suočavaju u studentskom organizovanju. Definisane su smjernice i aktivnosti koje bi studentske organizacije i predstavnici provodili u narednom periodu. Aktivnosti se odnose na povećanje učešća studenata u radu studentskih organizacija kao i na efikasniju saradnju između studentskih organizacija i upravljačkih struktura fakulteta i Univerziteta.

Share